/* G-4RZPD2R7JL */

Nieuwbouw 4 groepswoningen
“Hessegracht” te Doesburg

Hier zijn 4 groepswoningen voor 24 verpleeghuispatiënten gerealiseerd. De zorg zal door de zorgorganisatie Attent wonen welzijn zorg worden geleverd. Daarbij kan een deskundigheid en expertise uitwisseling plaatsvinden met de zorgverleners van IJsselzicht. De bewoners zullen er in 4 groepen wonen in een soort thuissituatie, die tegemoetkomt aan de specifiek benodigde zorg. De opzet biedt een veilige plek die aansluit bij de belevingswereld van de nieuwe bewoners. Echtparen, waarvan één van de partners verpleeghuiszorg nodig heeft, kunnen nu toch in Doesburg, dicht bij elkaar wonen.

historische
verdedigingsplek

Het complex zelf is compact en past perfect in de natuurlijke omgeving. In het bijzondere ontwerp is de historische verdedigingsplek die hier ooit lag terug te vinden. Op een cultuur historisch verantwoorde wijze wordt dit woonproject in het landschap geplaatst. Twee houten bruggen zullen het eiland verbinden met IJsselzicht en het park dat tegen de binnenstad aan ligt.

Opdrachtgever Woonservice Ijsselland
Contractvorm UAV
Ontwerp  IAA Architecten
Jaar van uitvoering 2009

Laten we samen
iets moois bouwen

Wilt u samen werken aan een project? Of wilt u vrijblijvend een vraag stellen? Neem gerust contact op, ons team staat graag voor u klaar. Durf te vragen!

    Gerelateerde projecten