De Twee Bruggen Winterswijk Camping Zwembad

WAM&VanDuren is
Vertrouwd met diversiteit

WAM&VanDuren kenmerkt zich door een hoge mate van diversiteit in haar projecten. De expertise van WAM&vanDuren komt daarbij juist tot uiting bij de zogenaamde unieke projecten. Dat wil zeggen, eenmalige projecten, zonder specifieke repetitie of seriematigheid. De projecten in het segment cultuur en recreatie zijn hiervan sprekende voorbeelden.

Uiteenlopende ervaring
sportcomplexen, hallen en multifunctionele accommodaties

Samenbrengen van behoeftes & partijen

Ook in deze sector bewijst WAM&VanDuren zijn toegevoegde waarde in de regievoering van het gehele project van begin tot eind. Hierbij is het samenvoegen van de belangen, wensen en eisen van de verschillende betrokken partijen en gebruikers een intensief traject, echter cruciaal voor een succesvol project.

Uiteenlopende ervaring op gebied van bijvoorbeeld sportcomplexen, sporthallen, multifunctionele accommodaties en cultuurclusters heeft ervoor gezorgd, dat WAM&vanDuren een brede kennis heeft van inpassing van voorzieningen, afstemming tussen verschillende gebruiksfuncties en de gewenste juiste kwaliteiten kan leveren op gebied van klimaat, akoestiek en gebruikseisen, etc.

Waarborgen van bedrijfscontinuïteit

Tijdens het nieuwbouwen, verbouwen en onderhouden waarborgen wij de bedrijfscontinuïteit van uw organisatie. Onze vakmensen voelen zich samen met onze vaste partners, bij u te gast en zorgen dat het bedrijfsproces geen hinder ondervindt door duidelijke communicatie en werkafspraken.

Wij staan 24/7 voor u klaar en onze vakmensen zijn  “onzichtbaar belangrijk” bij het verhelpen van storingen en defecten. Met WAM&VanDuren als betrouwbare partner kunt u zich volledig richten op het bieden van aandacht en zorg voor uw bezoekers.

Van schets
tot realisatie

Wij kunnen uw project realiseren van schets tot realisatie. Indien gewenst bouwen wij deze in een virtuele omgeving, alvorens de bouw daadwerklijk begint. Hierdoor krijgt de toekomstige gebruiker de kans om zijn volledige gebouw te ervaren in Virtual Reality. Zie de video voor een impressie van het digitaal bouwen door WAM&VanDuren. Meer weten over de mogelijkheden?

Laten we samen
iets moois bouwen

Wilt u samen werken aan een project? Of wilt u vrijblijvend een vraag stellen? Neem gerust contact op, ons team staat graag voor u klaar. Durf te vragen!