Duurzaam
& Circulair bouwen

WAM&VanDuren heeft grote aandacht voor duurzaamheid, circulair bouwen én de energietransitie. Intern zorgen wij dat iedere werknemer zich bewust is van deze transitie en dit toepast in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden. We gaan voor een Bottom-up aanpak. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld de keuze zijn om huidige stoelen niet simpelweg laten vervangen, maar deze laten opknappen en hergebruiken. Of bestaande verlichting vervangen door LED verlichting, hiermee bespaart de opdrachtgever eenvoudig op zijn energiekosten.

een minsdet
verandering

Biobased Materialen
onze bouwgroep gaat een stap verder!

Wij waren medeverantwoordelijk voor de realisatie van The Exploded View. Dit iconische bouwwerk bestaande uit een 100 tal-biobased materialen, (re)montabele bouwmethode en verhalen over de duurzame leefomgeving. Met deze expositie inspireren we zowel professionals, als het bredere publiek met deze mogelijkheden van duurzaam ontwerpen, bouwen en wonen, nu en in de toekomst. We laten door dit praktijkvoorbeeld zien en ervaren dat er veel op schaal, betaalbaar en behapbaar kan. Door anders te bouwen beïnvloeden we meer werelden, dan enkel de bouwwereld. Onze collega Willy Smit vertelt jullie in de onderstaande video graag meer over dit unieke project en de bijzondere realisatie hiervan.

een minsdet
verandering

Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

WAM&vanDurenBouwgroep richt zich op 6 van de 17 sustainable development goals, ook wel ‘Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’. Wij gebruiken deze duurzame goals als kapstok voor onze bedrijfsdoelstellingen tot 2023. Als bedrijf hechten wij waarde aan onze werknemers, innovatie, opdrachtgevers, projecten, klimaat en onze co-makers. Alle energie is gebaseerd op hernieuwbare bronnen en menselijke activiteiten genereren met een toegevoegde waarde die niet alleen in financiële waarde is uit te drukken. Door onze bedrijfsvoering te richten op 6 van de 17 doelstellingen dragen wij ons steentje bij aan het verbeteren van de wereld om ons heen.

sdg wamenvanduren
Building As A Service WAM&VanDuren

INVENTARISATIE VAN DE GEBOUWDE OMGEVING

Een van de grootste opgaven in de transitie is de bestaande bouw. WAM&VanDuren inventariseert de gebouwde omgeving m.b.v. diverse hightech scanapparatuur. Aan de hand van de scans wordt de huidige staat van een gebouw en haar omgeving in kaart gebracht.

Hiermee kan bepaald worden welke materialen opnieuw toegepast kunnen worden of aangeboden bij de materialenmarktplaats waarbij wij een van de partners zijn. WAM&VanDuren staat er dan ook voor om gebouwen niet te slopen, maar te oogsten!

Circulair ontwerptraject

Circulair bouwen is meer dan enkel en alleen het toepassen van biobased materialen. Het gaat WAM&VanDuren erom dat tijdens het ontwerptraject al gedacht wordt aan hergebruik van ‘de bouwstenen’ en de toepassing van het 6-waardenmodel en de SDG’s.

Door slim modulair en demontabel te bouwen wordt dit zeer goed mogelijk. Materialen worden op zo’n manier toegepast in onze projecten dat deze zo hoog mogelijk op de R-ladder hergebruikt kunnen worden. De materialen van het gebouw worden vastgelegd in materiaalpaspoorten, om zo alle nodige data te verzamelen.

Laten we samen
iets moois bouwen

Wilt u samen werken aan een project? Of wilt u vrijblijvend een vraag stellen? Neem gerust contact op, ons team staat graag voor u klaar. Durf te vragen!