Praktische duurzame
toepassingen

WAM&VanDuren heeft grote aandacht voor duurzaamheid, circulair bouwen én de energietransitie. Intern zorgen wij dat iedere werknemer zich bewust is van deze transitie en dit toepast in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden. We gaan voor een Bottom-up aanpak. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld de keuze zijn om huidige stoelen niet simpelweg laten vervangen, maar deze laten opknappen en hergebruiken. Of bestaande verlichting vervangen door LED verlichting, hiermee bespaart de opdrachtgever eenvoudig op zijn energiekosten.

een minsdet
verandering

Circulair ontwerptraject

Circulair bouwen is meer dan enkel en alleen het toepassen van biobased materialen. Het gaat WAM&VanDuren erom dat tijdens het ontwerptraject al gedacht wordt aan hergebruik van ‘de bouwstenen’ en een mindset verandering.

Door slim modulair en demontabel te bouwen wordt dit zeer goed mogelijk. Materialen worden op zo’n manier toegepast in de economie dat ze continue op hoog niveau kunnen worden hergebruikt en uiteindelijk gerecycled of beter nog geupcycled, zonder te verdwijnen in het milieu. De materialen van het gebouw worden vastgelegd in materiaalpaspoorten, om zo alle nodige data te verzamelen.

Circulair bouwen WAM&VanDuren Winterswijk
Building As A Service WAM&VanDuren

Building as a Service

De technische prestaties welke een gebouw moet leveren worden gemonitord door data. Ook kan middels een chip in een kozijn op afstand de status van het lakwerk bekeken worden en kan er indien nodig tijdig geschakeld worden zodat het kozijn optimaal blijft presteren.

WAM&VanDuren beweegt mee met de markt en ziet ook de ontwikkelingen op het gebied van BAAS (Building as a Service). Hiermee worden onderdelen van het gebouw in een leaseconstructie ter beschikking gesteld van fabrikant/leverancier aan de opdrachtgever. Wij vragen ook onze co-makers hierover na te denken en samen met ons hier stappen in te zetten.

Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

WAM&vanDurenBouwgroep richt zich op 6 van de 17 sustainable development goals, ook wel ‘Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’. Wij gebruiken deze duurzame goals als kapstok voor onze bedrijfsdoelstellingen tot 2023. Als bedrijf hechten wij waarde aan onze werknemers, innovatie, opdrachtgevers, projecten, klimaat en onze co-makers. Alle energie is gebaseerd op hernieuwbare bronnen en menselijke activiteiten genereren met een toegevoegde waarde die niet alleen in financiële waarde is uit te drukken. Door onze bedrijfsvoering te richten op 6 van de 17 doelstellingen dragen wij ons steentje bij aan het verbeteren van de wereld om ons heen.

sdg wamenvanduren

Laten we samen
iets moois bouwen

Wilt u samen werken aan een project? Of wilt u vrijblijvend een vraag stellen? Neem gerust contact op, ons team staat graag voor u klaar. Durf te vragen!