/* G-4RZPD2R7JL */

Restauratie
Museum KAM

Museum Kam dateert uit 1922 en ontworpen door architect Oscar de Leeuw. Het gebouwgevel kenmerkt zich door de beeldbepalende baksteenstructuur met ornamenten verwijzend naar de romeinse bouwkunst in de gevel. De gebouwindeling is gebaseerd op een Romeinse villa met de centrale hal met atrium als middelpunt.

Teruggebracht naar
oorspronkelijke karakter

Door de jaren heen is de functie gewijzigd van expositieruimte naar provinciaal depot gecombineerd met een studie- en informatiecentrum voor archeologie in Gelderland. Hiervoor zijn diverse pragmatische ingrepen gedaan die afbreuk doen aan uitstraling en beleving van het gebouw. Aan de achterzijde bevindt zich een dienstwoning die werd gebruikt als depotruimte. Met de restauratie wordt het museumgebouw bouwkundig en installatietechnisch gereed gemaakt voor de toekomst.

Verlaan &  Bouwstra Architecten waren hierin verantwoordelijk voor het ontwerpuitwerking waarbij het functionele programma en gebouwindeling op elkaar worden afgestemd. De voormalige dienstwoning is via een tussenbouw verbonden met het museumgebouw en de monumentale ruimten zijn teruggebracht naar het oorspronkelijke karakter.  Nu is Museum Kam weer geschikt voor optimaal gebruik als onderzoekcentrum voor Archeologie.

Wij zijn trots dat we een belangrijke bijdrage mochten leveren aan de restauratie van het rijksmonument en daarmee het behoudt van cultuurhistorische waarde voor Nijmegen en omgeving.

Opdrachtgever Provincie Gelderland
Contractvorm
Ontwerp Verlaan & Bouwstra Architecten
Dhr. H. van Dijk
Oppervlakte 1.530 m² & 240 m²
Jaar van uitvoering 2023

Laten we samen
iets moois bouwen

Wilt u samen werken aan een project? Of wilt u vrijblijvend een vraag stellen? Neem gerust contact op, ons team staat graag voor u klaar. Durf te vragen!

    Gerelateerde projecten