brede kennis & ervaring
gebouwen met commerciële functie

WAM&VanDuren heeft de afgelopen decennia brede kennis en ervaring opgedaan op het gebied van de totstandkoming van gebouwen met een commerciële functie. Veelal zijn dit multidisciplinaire gebouwen, waarbij commerciële functies worden gecombineerd met woonfunctie. Soms is dit ook nog gecombineerd met kantorenfunctie. De toegevoegde waarde van WAM&VanDuren zit hierbij in de regievoering van de totstandkoming van ontwerp, het engineeringproces en de realisatie van deze projecten. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het beheer & onderhoud van uw vastgoed.

Regie & Coördinatie
van uw comerciële huisvesting

Regievoering algeheel project

Vaak vormt zich een speelveld van meerdere opdrachtgevers, die ieder hun eigen belangen en eisen inbrengen. De toegevoegde waarde van WAM&VanDuren zit hierbij in de regievoering van de totstandkoming van ontwerp, het engineeringproces en de realisatie van deze projecten. Het samenvoegen van de belangen, wensen en eisen van de verschillende betrokken partijen vormt een intensief traject, echter is cruciaal voor een succesvol project.

WAM&VanDuren draagt vervolgens zorg voor de realisatie van de gebouwen en de afbouw van bijvoorbeeld appartementen. Daarnaast coördineert men waar nodig de afbouw en verdere inrichting van winkels door betreffende retailpartijen en winkeliers.

Dé partij voor advies in exploitatie van uw vastgoed

Door samen met de toekomstige gebouweigenaar én gebruikers al in een vroeg stadium de doorkijk te maken naar de exploitatie en het meerjarig onderhoud, draagt dit bij aan een bewuste investering en exploitatie van het gebouw.

Hierbij stellen wij een Total Cost of Ownership-berekeningen (TCO) op, waarin de investeringskosten voor realisatie, onderhoud, energieverbruik en schoonmaak voor een lange periode inzichtelijk worden gemaakt. WAM&VanDuren adviseert hierin en stelt de gebouweigenaar in de gelegenheid, bewuste keuzes te maken.

Laten we samen
iets moois bouwen

Wilt u samen werken aan een project? Of wilt u vrijblijvend een vraag stellen? Neem gerust contact op, ons team staat graag voor u klaar. Durf te vragen!