Onze diensten

Onze diensten

WAM&VanDurenBouwgroep heeft als doel de kant zoveel mogelijk te ontzorgen en full-service te bieden. Wij bedienen de gehele levenscyclus van uw vastgoed en bieden kunnen u de volgende diensten aanbieden:

Projectmatig
Grote utiliteitsprojecten die vanaf het moment van grond aankopen tot en met het beheer van het gebouw volledig worden gecoördineerd, aangestuurd en uitgevoerd? Gecompliceerde bouwprocessen die vragen om een innovatieve en toekomstgerichte oplossing? Dit zijn vraagstukken die bij ons niet onbekend zijn en regelmatig aan de orde komen. De organisatie van WAM&VanDuren heeft daarom de mogelijkheid om lastige vraagstukken om te zetten naar overzichtelijke en afgebakende projecten, dit alles in goed overleg samen met de opdrachtgever, om zodoende de beste oplossingen te realiseren voor u!

Nieuwbouw
Uw huidige kantoorpand wordt te klein en uitbreiden is geen optie? U krijgt de mogelijkheid om een nieuwbouw woning te bouwen, maar weer niet hoe? Indien dit vragen zijn die momenteel bij u  spelen dan is WAM&VanDuren bereidt u te helpen in dit unieke proces. Samen met de klant stellen we een Programma van Eisen op om de nieuwbouw volledig naar de wensen en eisen van u te laten voldoen. Door de jarenlange ervaring kunnen wij u adviseren op het gebied van diverse bouwmethodes en materiaal keuze. Zodoende komt er een op maat gesneden plan wat uw nieuwbouw identificeert als u eigen DNA!

Naast het uitvoeren van de volledige coördinatie van nieuwbouwprojecten kunnen we ook prima fungeren als bouwteampartner of als bouwer op regie. Tevens hebben we ervaring op het gebied van werken onder UAV-GC contracten.

Verbouw
Een huis of kantoor verbouwen is vaak een grote klus, die u slechts één of enkele malen in uw leven laat uitvoeren. Daarbij wilt u tijdens de verbouw zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden én mag dit niet te kosten gaan van de bedrijfsvoering of uw woongemak. Het zou daarom prettig zijn dat iemand zoveel mogelijk uw zorgen en vragen  kan wegnemen. WAM&VanDuren kan u hierin bijstaan en voor u de verbouwing van begin tot eind begeleiden en uitvoeren, waarbij al uw wensen worden meegenomen in het ontwerp en de uitvoering. Tevens treffen wij diverse (veiligheids)maatregelen zodat uw  bedrijfsvoering of woongemak gehandhaafd blijft.

Onderhoud
WAM&VanDuren kan uw onderhoud van uw vastgoedobjecten volledig uit handen nemen. Dit kunnen wij bewerkstelligen, omdat wij speciaal hiervoor een organisatie hebben opgebouwd. Dit betekent een professionele call-centre welke bestaat uit mensen die getraind zijn om snel en effectief service- en reparatieverzoeken weg te zetten bij onze medewerkers in de buitendienst. Tevens kunnen wij voor een MJOP opstellen conform de NEN2767 waarbij het onderhoud voor de komende jaren overzichtelijk voor u in kaart is gebracht afgestemd op uw strategisch beleid. Onze vastgoedinspecteur  adviseert u tevens op materiaalkeuze, detaillering, gebruik en onderhoud.

Restauratie
Het restaureren van gebouwen vraag om specifieke kennis en expertise. Of het nu gaat om monumenten, boerderijen of een vervallen textielfabriek, ze hebben elk hun unieke bouwstijl. Deze werken hebben elk hun eigen aandacht nodig.  Dat gebeurt met respect, eerbied, passie en vakmanschap.  Dit vakmanschap en werkproces welke hiervoor benodigd is, is vastgelegd in ons ERB certificaat.