IMG_1532
WAM&VanDuren heeft deelgenomen aan een duurzame aanbesteding Biezenakker te Ulft welke door Wonion was uitgeschreven. Wonion vindt het belangrijk na te denken over een andere manier van samenwerking binnen de bouwsector, waardoor duurzame oplossingen tot stand komen. Hieronder vindt u meer informatie over de bijzondere aanbestedingsmethode.
Wonion is ervan overtuiging dat betaalbare oplossingen alleen mogelijk zijn wanneer alle beschikbare innovaties worden beoordeeld vanuit een integrale conceptuele benadering. Daarnaast is Wonion er ook van overtuigd dat de huidige tijdsgeest rijp is voor een totaal andere manier van samenwerking binnen de bouwsector. Een belangrijk aspect is in ieder geval dat er samengewerkt moet worden binnen de gehele bouwkolom

Transparantie
Voor het project in Ulft waren 5 consortia geselecteerd uit een totale voorselectie van 11 consortia. De keuze vanuit de groslijst van 11 heeft plaatsgevonden aan de hand van korte presentaties waarin de consortia moesten laten zien op welke manier het consortia was samengesteld, hoe het proces zou worden aangepakt en een visie op het energetisch concept. De selectie van het winnende plan heeft plaatsgevonden aan de hand van presentatie door de 5 consortia waarbij een dag eerder een aantal cruciale specificaties (energie en onderhoud) door deskundigen was beoordeeld. Maximale transparantie werd bereikt door alle selectievergaderingen, direct aansluitend op de presentaties, in het openbaar te laten plaatsvinden. Dat past volgens bij het nieuwe 21e –eeuws denken maar is ook nodig omdat achteraf moeilijk is uit te leggen hoe appels en peren met elkaar zijn vergeleken.

Ketensamenwerking en innovatie
Elke deelnemer was ervan overtuigd dat ketensamenwerking de enige manier is waarop duurzame innovaties op een optimale manier tot stand kunnen komen. Het stapelen van duurzame innovaties moet worden vervangen door een integrale benadering vanaf conceptontwikkeling via ontwerp, uitvoering, instandhouding en uiteindelijk de sloop van het gebouw. Door verschillende disciplines met elkaar te laten nadenken over die aspecten komen er betaalbare oplossingen tot stand.

Total Costs of Ownership (TCO)Z
Het is niet gebruikelijk dat de bouwsector verder kijkt dan de initiële investering in een gebouw. Door het formuleren van een onderhoudseis en het belang van duurzaamheidaspecten te benadrukken werden de consortia gedwongen hierover na te denken bij de conceptuele benadering en het uiteindelijke ontwerp van het gebouw. De één slaagde daar, al dan niet met behulp van externe adviseurs, beter in dan de ander. De beoordeling van de onderhoudsbegrotingen hebben voorafgaand aan de selectie plaatsgevonden. Aan de hand van die beoordeling hebben er een aantal correcties richting de consortia plaatsgevonden. De Total Costs of Ownership bestonden uiteindelijk uit de initiële investering, de onderhoudskosten over 50 jaar en de energielasten voor de uiteindelijke gebruiker over 50 jaar.

Kennisdeling
Kennis is tot nu toe geen concurrentievoordeel geweest in de bouw en zal dat na verwachting ook nooit worden. Het gemak waarmee nieuwe concepten kunnen worden gekopieerd zal er voor zorgen dat kennis ook in de toekomst niet het onderscheidend vermogen van bouwgerelateerde bedrijven zal worden. Gezien het grote belang om snel duurzame eindproducten te realiseren is het nodig dat er kennis wordt gedeeld. Het onderscheidend vermogen zal zich moeten uiten in de manier waarop bedrijven geabsorbeerde kennis snel kunnen toepassen in nieuw producten en aanbiedingen. Het gaat er dus omdat het innoverende vermogen binnen de organisatie wordt vergroot. Daarmee kunnen consortia snel inspelen op een veranderende omgeving. Door het lerend leren worden bedrijven en consortia de innovators en kunnen er grote sprongen voorwaarts worden gemaakt op het gebied van duurzaam bouwen.
(bron: Wonion)

WAM&VanDuren was uiteindelijk geselecteerd tot de laatste 5 consortia die een korte presentatie mochten geven om te laten zien op welke manier het consortia was samengesteld, hoe het proces zou worden aangepakt en een visie op het energetisch concept. Helaas hebben mij met een nipte minderheidsstemmen aan het kortste eind getrokken en hebben wij deze aanbesteding niet toegewezen gekregen. Wel hebben wij middels deze innovatieve vorm van samenwerking veel geleerd en hebben ook de intentie om hiermee in de toekomst verder te gaan!

Onderstaand een filmpje over deze duurzame aanbesteding.