Bosveld

WAM&VanDuren heeft deelgenomen aan een duurzame aanbesteding welke door Wonion was uitgeschreven. Wonion vindt het belangrijk na te denken over een andere manier van samenwerking binnen de bouwsector, waardoor duurzame oplossingen tot stand komen. Hieronder vindt u meer informatie over de bijzondere aanbestedingsmethode.

De tijd is rijp voor het nieuwe aanbesteden
Door de omstandigheden in de markt en de toenemende vraag naar duurzame en innovatieve oplossingen in de bouw, is het noodzaak processen op een andere manier in te delen. De tijd is rijp voor een nieuwe manier van aanbesteden. De traditionele aanbestedingsmethode past niet meer bij deze tijdsgeest. Anno 2011 is het tijd voor verandering!

De bouwwereld staat onder druk!
Het welvaartspeil in Nederland zal de komende jaren eerder afnemen dan toenemen. Ook zal waarschijnlijk de daling van de huizenprijzen door blijven zetten. Voor de bouwwereld is het nu dus pure noodzaak om het kostenniveau in de bouw te verlagen. Dit is een thema dat de aandacht heeft binnen de bouw- en installatiewereld, gezien de vele congressen en symposia die over dit thema worden gehouden. Met name de zogenaamde faalkosten moeten worden teruggedrongen. De faalkosten zijn gedurende de laatste decennia ontstaan door fragmentatie in de bouwketen. Deze fragmentatie is het gevolg van het steeds verder doorgeven van opdrachten tegen de laagste prijs. Het wrange daarvan is dat wij als opdrachtgevers dit mede veroorzaakt hebben. We hebben hieraan bijgedragen doordat we er vanuit gingen dat wanneer we zouden aanbesteden tegen de laatste prijs, wij ook de beste prijs zouden krijgen. Niets is minder waar. Door tegen de laagste prijs aan te besteden werken we de imperfectie in de bouwketen in de hand. Gevolg hiervan is dat partijen in de keten daardoor elk voor zichzelf werken en zich slechts verantwoordelijk voelen voor hun eigen onderdeel. Dit werkt onverschilligheid bij de uitvoerende partijen in de hand.

Dit kan anders en beter!
Onze ervaring is dat het anders en beter kan! Wanneer ketenpartners de handen ineen slaan en vanaf het ontwerpproces tot aan realisatie samenwerken, dan is er veel meer mogelijk. Een duurzamer product, met meer kwaliteit en dat voor dezelfde prijs.

Maak kennis met het nieuwe aanbesteden
Het nieuwe aanbesteden gaat uit van het uitdagen van ketenpartners tot meer creativiteit en meer innovaties. Vervolgens eisen we een echte samenwerking van de bouwpartners bij de uitvoering. Bij het nieuwe aanbesteden wordt dus niet langer uitgegaan van de laagste prijs maar van het beste aanbod. De opdrachtgever nodigt een aantal, vaak drie, aannemers of architecten uit om een consortium te vormen voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. Een consortium bestaat bij voorkeur uit een architect, een bouwbedrijf, installateurs en bepaalde leveranciers en adviseurs. Als opdrachtgever is het van belang eerst een bouwbudget te bepalen en de gewenste prestaties te formuleren. Bij renovatieprojecten is het verstandig om bewoners te betrekken bij het opstellen van de prestatie-eisen. Het aanbestedingstraject start met een kick-off bijeenkomst met de deelnemers van de verschillende consortia. Onze ervaring is dat het voor de consortia mogelijk is om daarna binnen zes weken een bouwconcept aan te kunnen bieden. De aanbesteding vindt plaats via de ‘Soft Selection Methodology’. Dit wil zeggen dat de verschillende bouwconcepten zowel rationeel als emotioneel door een jury worden beoordeeld. De partijen die geen opdracht krijgen ontvangen een passende ontwikkelvergoeding en met het best beoordeelde consortium wordt een ketensamenwerking gestart.