BAT gebouw 01 uitgelicht
In opdracht van de gemeente Zevenaar heeft WvD & WSi BV de bouw en verbouw van het nieuwe gemeentehuis in het bestaande BAT gebouw middels een Engineer & Build opdracht gerealiseerd, vastgelegd in een UAV-Gc 2005 contract. WvD & WSi was verantwoordelijk voor alle bouwkundige-, E- en W-installatietechnische werkzaamheden en het maatwerkmeubilair.

De opdracht is middels een niet-openbare aanbestedingsprocedure verlopen, waarbij de gegadigden aan de hand van diverse selectiecriteria moesten aantonen dat zij de meest geschikte bouwpartner waren (EMVI). Hierbij heeft WvD & WSi aangetoond de beste ontwerpende alsmede uitvoerende partij te zijn voor deze opdracht.

Het BAT complex is ruim 6.000 m2 BVO en bestaat uit 2 gebouwen namelijk Hal 12 (fase 1) en het Turmac gebouw (fase 2). Om beide gebouwen op een zo vanzelfsprekend mogelijke wijze te verbinden en het gemeentehuis tot één geheel te maken, is het deel van het Turmac-gebouw grenzend aan de hal gedeeltelijk vernieuwd en van een nieuwe gevel voorzien. De nieuwe gevel opent het gebouw naar het plein en verbindt door middel van moderne ‘shake-hands’ architectuur de vormentaal van Hal 12 en het Turmac-gebouw. Door verdiepingen met trappen en vides ruimtelijk met elkaar te verbinden, zullen werknemers het gevoel hebben dat het hele gebouw tot hun beschikking staat om in te werken.

De werknemers van de gemeente gaan volgens Het Nieuwe Werken plaats- en tijdonafhankelijk werken. Verspreid over het Turmac-gebouw worden verschillende soorten werkplekken gerealiseerd die door alle werknemers gebruikt kunnen worden. De werkplekken zijn zowel open als gesloten van karakter en faciliteren verschillende soorten werk en concentratieniveaus. Het overige deel bestaat uit publieke functies zoals de publieksdienstverlening met balies, foyer en wachtruimte, raadzaal, vergaderruimtes, restaurant en de ruimtes voor het bestuur van de gemeente. Daarnaast huisvest het complex een archief welke voldoet aan de eisen van een archiefbewaarplaats.

In samenwerking met de opdrachtgever en toetsende adviseurs architect (INBO), constructies (Adviesbureau Tielemans) installatietechnisch (Nelissen), Interieur (Buro Bogaarts Interieurarchitect) en advies en management (BOAG) was WvD & WSi verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp. De opdracht is uitgewerkt in een 3D Revit model. Hierin is het Definitief Ontwerp uitgewerkt naar uitvoeringsgerede stukken, zowel bouwkundig, constructief als installatietechnisch. Op installatiegebied zijn er bijzondere duurzaamheidsmaatregelen toegepast zoals zonnepanelen en warmte koude opslag. Zodoende voorziet de gemeente Zevenaar volledig in haar eigen energiebehoefte.

WvD & WSi was verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de installatietechnische oplossingen binnen het complex. Het complex is voorzien van een centraal opgestelde bi-valente WKO installatie (>50m3/h), separate klimaatinstallaties (inclusief bevochtiging) voor de archiefbewaarplaats en op het dak is voorzien van > 2.000 PV-panelen. De totale installatie wordt middels een GBS systeem (Priva) gemonitord en bewaakt.  Het totale complex is voorzien van LED verlichting in combinatie met een lichtregelsysteem. Tevens is het complex voorzien van een calamiteitencentrum waarvan de stroomvoorziening gewaarborgd wordt door een centraal opgestelde NSA.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons op Facebook!

Klik hier voor het nieuwsbericht ‘De metamorfose van Hal 12 is gestart’
Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Start Engineering BAT gebouw Zevenaar’
Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Voorlopig opdracht verbouw gemeentehuis Zevenaar in BAT’
Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Opdracht verbouw gemeentehuis Zevenaar in BAT-gebouw!’

Opdrachtgever Gemeente Zevenaar
Architect Inbo
Installateur WSI techniek Projecten BV
Oplevering December 2015