IMG_8105

In opdracht van Justitiele Jeuginrichting Rentray hebben wij een een ingrijpende uitbreiding gerealiseerd. Naast interne aanpassing en uitbreiding van het bestaande hoofdgebouw, is er op het aangelegen terrein een nieuw verblijfsgebouw en een nieuwe school gebouwd, geheel omsloten door nieuw ‘gevangenishekwerk’. Het totale plan is een ontwerp van IAA Architecten Almelo. Voor de constructie is Bartels Ingenieursbureau Enschede verantwoordelijk. Onder de bedrijfsnaam ‘Bouwcominatie R3’ hebben wij hier samen gewerkt met combinanten Koopmans en Klein Poelhuis Voltman.

Rentray is een instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, in de leeftijd van 10 tot 23 jaar. Hier bieden ze jeugdopvang, met als doel om jongeren zó op te voeden, te behandelen en te onderwijzen, dat ze een maatschappelijke aanvaardbare leefstijl ontwikkelen. Rentray heeft veel ervaring op het gebied van licht verstandelijk gehandicapte jongeren en biedt een grote diversiteit aan opvang, behandeling en onderwijs voor verschillende groepen jongeren. Daarbij werken ze op basis van wetenschappelijk beproefde methodes: individueel, groepsgericht, residentieel én ambulant.

Het nieuwe verblijfsgebouw zal plaats bieden aan 32 jongeren, per 4 personen verdeeld over 8 wooneenheden. Het gebouw, gefundeerd op 175 heipalen, is opgebouwd uit prefab betonwanden met een kanaalplaat begane grondvloer, breedplaat verdiepingsvloer en kanaalplaat dakvloer. De gevel bestaat uit baksteen metselwerk in 2 kleuren met stalen buitenkozijnen. Gelijksoortige stalen kozijnen worden ook binnen overal toegepast. In het oog springende architectonische toevoeging is de stalen dakopbouw. Het zogenoemde ‘tropendak’ vangt een groot deel zonnewarmte op.

Het naastgelegen schoolgebouw zal vanaf najaar 2009 plaats bieden aan ca. 120 leerlingen. In het gebouw komen diverse praktijklokalen, waaronder metaalbewerking, houtbewerking, groenvoorziening, zorg en welzijn, etc. Verder zullen er theorielokalen en docentenruimten te vinden zijn. Het schoolgebouw is herkenbaar aan de frivole gevelafwerking van vertikaal geplaatste cementgebonden gevelbekledingsstroken in 3 basiskleuren. Opmerkzaam is de ontworpen overeenkomst tussen de kleurstellingen van beide nieuwe gebouwen, welke qua materialisering toch zeer verscheiden zijn.

Beide nieuwbouwen wordt omsloten door een 5 meter hoog penitentiair hekwerk, voorzien van trillingsdetectie en aan bovenzijde stroomdraden. Het nieuwe hekwerk zal één geheel vormen met het bestaande hekwerk rondom het hoofdgebouw, waarbij een nieuwe toegangssluis met aan weerszijden snelvouwdeuren, de remise, de hoofdingang wordt. Het gehele terrein is voorzien van lichtmasten met beveiligingscamera’s voor constant toezicht en bewaking. Verder is het terrein rondom de nieuwe gebouwen aangekleed met divers straatwerk en groenvoorzieningen. Tevens zullen er op het middenterrein, binnen de hekken, een tweetal sportkooien voor buitensportactiviteiten gerealiseerd worden.

Minder groots, maar zeker zo ingewikkeld, is de interne aanpassing en uitbreiding van het bestaande hoofdgebouw, het kruisgebouw. Hierbij is met name de beveiligingsinstallatie van het complet gebouw gewijzigd. Ook zijn er vele bouwkundige aanpassingen gedaan. Daarnaast is de complete entreeloge nieuw aangebouwd en is de bestaande gesloopt. Deze loge is het ‘kloppende hart’ van de gehele inrichting, waarin toegangscontrole, camerabewaking en de beveiliging gelegen zijn. Daarbij heeft deze aanpassing en uitbreiding plaats gevonden, terwijl het gehele complex ononderbroken en ongestoord in functie is gebleven.

 Project School en verblijfsgebouw Rentray
 Ontwerp IAA Architecten
 Oplevering Voorjaar 2009