Renovatie Deltion College 1

In opdracht van Deltion College heeft WvD & WSi BV (gezamenlijk bedrijf WAM&VanDurenBouw BV en WSi techniek Projecten BV) de ‘Renovatie Deltion College te Zwolle’ uitgevoerd. De opdracht is verkregen na een niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012),  waarbij WvD & WSi BV als Economisch Meest Voordelige Inschrijving uit de bus kwam. WvD & WSi was verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bouwkundige-, Constructieve-, Terreinwerkzaamheden, Elektrotechnische en data installaties en Werktuigbouwkundige installaties alsmede het onderhoud van de school. Daarnaast heeft WvD & WSi diverse ontwerp optimalisaties doorgevoerd op het gebied van akoestiek met advies van Stroop raadgevend ingenieurs.

De opdracht bestond uit de renovatie van gebouw Blauw (Startgebouw, MBO niveau 1 en 2) van het Deltion College. De verbouwwerkzaamheden betroffen het volledig herinrichten en voorzien van installaties van de eerste twee, volledig gestripte, bouwlagen met een afmeting van 2.500 m2 BVO per bouwlaag (totaal 5.000 m2 BVO) van een vierlaags gebouw op de Campus. Daarnaast is er een nieuw entreegebouw gerealiseerd tegen het bestaande gebouw aan en zijn de gevels op 2 posities aangeheeld. Ook is het glazen trappenhuis en de onderzijde van de luchtbrug aangeheeld. Tenslotte is het buitenterrein met een omvang van circa 3.000 m2 opnieuw ingericht.

Bijzonder is dat tijdens de verbouwwerkzaamheden op de twee bouwlagen boven de lagen waar verbouwd werd het onderwijs doorging. Vooraf zijn in de uitvoeringsplanning gedetailleerd alle overlast veroorzakende werkzaamheden (stof, trillingen, geluid, rondlopen in onderwijs gebied, tijdelijke onderbrekingen installaties, etc.) ingepland en voorzien van een beheersmaatregel, welke in nauw overleg met Deltion zijn uitgevoerd. Zodoende is er een eigen entree gerealiseerd voor het uitvoerend personeel, zijn er diverse afzettingen / stofschotten geplaats, zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd en is er een omgevingsmanager aangesteld, welke verantwoordelijk was voor de communicatie met de opdrachtgever, gebruikers en omwonende van de school.

De school heeft door de renovatie de beschikking over twee geheel vernieuwde verdiepingen voor de onderwijs van MBO leerlingen voor niveau 1 en 2. Op de begane grond  is een geheel nieuwe entree, aula, personeelsruimte, leslokalen, praktijklokalen voor metaalbewerking, houtbewerking en zorg gerealiseerd. Daarnaast is er een geheel nieuw restaurant met grootgaarkeuken en uitgiftebalie naar de aula gerealiseerd. Tevens zijn er nieuwe toiletgroepen gerealiseerd. Op de eerste verdieping zijn diverse leslokalen, computerlokalen, personeelsruimtes en praktijklokalen voor techniek, schilderwerk, elektrotechniek, logistiek en winkelverkoop /commercieel gerealiseerd. Daarnaast heeft deze verdieping een eigen toiletgroep gekregen. Bijzonder aan de gehele renovatie is dat alle ruimtes aan strikte geluidsnormen moesten voldoen en deze zijn behaald door het toepassen van extra isolerende maatregelen.

Aangezien de renovatie in een zeer kort tijdsaspect (“steile planning”) gerealiseerd moest worden, zijn de werkzaamheden uitgevoerd middels de LEAN methodiek. WvD & WSi BV heeft in de voorbereiding in gezamenlijkheid met alle co-makers een overall-planning opgesteld. Om mijlpalen, dag- en of weekproducties te behalen is er soms langer doorgewerkt in de avond of weekend, zodat dit niet ten koste ging van de vastgestelde opleveringsdatum. Daarnaast was er door de beperkte bouwplaatsinrichting geen ruimte voor opslag en moesten bouwmaterialen just-in-time aangeleverd worden en afval direct afgevoerd worden.

De werkzaamheden zijn februari 2015 gestart en zijn in juni 2015 opgeleverd.

Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Renovatie Deltion in volle gang!’

  • Project: Renovatie Deltion College te Zwolle
  • Opdrachtgever: Deltion College
  • Ontwerp/architect: eigen ontwerp
  • Oplevering: juni 2015