IMG_5549

Het betreft een nieuwbouwcomplex met 20 appartementen (sociale en luxe huur), 750 m2 commerciële ruimte en een ondergrondse parkeergarage met 37 plaatsen. De Woonplaats verwacht het complex begin 2011 in gebruik te nemen. ‘t Spek-Ende is het eerste project dat in samenwerking met de PPS Impuls wordt gerealiseerd.

In het begin van het traject zijn door de verschillende partijen workshops met omwonenden gehouden en het uiteindelijke ontwerp komt nagenoeg overeen met de eerste plannen van de omwonenden. Het ontwerp heeft dan ook een breed draagvlak en de omwonenden zijn erg blij dat er nu eindelijk een oplossing is.

PPS Impuls

Project ‘t Spek-Ende is het eerste project van een aantal projecten die in PPS Impuls verband ontwikkeld worden en waar de bouw begint. Deelnemers in PPS Impuls zijn de Gemeente Winterswijk, woningcorporatie De Woonplaats, OBW (Ontwikkelende Bouwers Winterswijk, bestaande uit vier aannemers te weten WAM en Van Duren Bouw, WBC, Bussman bouw en Dura Vermeer) en Bouwfonds.

Door de inzet van PPS Impuls en subsidies van het ministerie van VROM, de Provincie Gelderland en de Gemeente Winterswijk is het gelukt om de plannen te realiseren.

 Project Nieuwbouwcomplex ‘t Spekende
 Ontwerp Maas Architecten
 Oplevering 2011

 

 Scores Cijfer
 1. De prijsvorming na aanbesteding verliep voorspoedig 7
 2. De aannemer meldde onduidelijkheden en lacunes in het bestek tijdig 7
 3. De aannemer dacht actief mee en ging oplossinggericht te werk 8
 4. De bouwvergaderingen verliepen in een goede sfeer 8
 5. De prijsstelling voor meerwerk was redelijk 7
 6. De aard en omvang van het gedeclareerde meerwerk was redelijk 6,5
 7. De coördinatie van onder- en/of nevenaannemers verliep goed 8
 8. Proces: De aannemer had overzicht en had het proces goed in handen 9
 9. De oplevering verliep goed, volgens planning en met weinig punten 9
 10. Het herstel van gebreken verliep soepel, aannemer neemt garantie serieus 7