01 Groenhorst Almere (klein)

WvD & WSi BV zal in opdracht van Aeres Groep de nieuwbouw en uitbreiding van MBO-gedeelte van het Groenhorst in Almere realiseren. De opdracht is verkregen middels een aanbestedingstraject waarbij wij als Economisch Meest Voordelige Inschrijver (EMVI) zijn verkozen.

De opdracht betreft een Engineering & Construct opgave en is vastgelegd middels een UAV-GC 2005 contract. Dit houdt in dat we verantwoordelijk zijn voor het technische uitwerken van het integraal ontwerp (architectonisch, bouwkundig, constructief, installatietechnisch, bouwfysisch, akoestiek en brandveilig, duurzaamheid, interieur en landschap), alsmede de realisatie en tijdige oplevering van het werk.

De locatie Groenhorst Almere biedt op dit moment huisvesting voor VMBO onderwijs. Ten behoeve van de MBO uitbreiding wordt een deel van de terreininrichting langs het toekomstige Cascadepad gesloopt en komt er een nieuwbouw van circa 2.900 m2 BVO voor in de plaats. Het bestaand gebouw blijft behouden en de nieuwbouw wordt hierop aangesloten. De uitbreiding is herkenbaar als een nieuw, zelfstandig gebouwdeel, maar staat tegelijk zowel inhoudelijk als functioneel in directe, open verbinding met het VMBO-gedeelte. Onderdeel van de nieuwbouw is de nieuwe, gezamenlijke entree, op enige afstand vóór de huidige ingang. Een inpandig entreeplein met receptiebalie verzorgt de ontvangst en de verdeling van de verschillende leerlingenstromen.

Het plein vormt een buffer tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw, behoudt daglicht in de bestaande lokalen en biedt plaats aan het Open Leer Centrum (OLC). Een brede trap met geïntegreerde boom en zitgelegenheden verbindt de hal met de beide verdiepingen. Kernactiviteit van het MBO is het praktijkonderwijs, dat bij het Groenhorst bestaat uit de vakken dierverzorging (‘Animal’), bloemen en planten (‘Flower & Art, Styling & Design’), groen in parken en plantsoenen (‘Outdoor’) en onderzoek (‘Science’). De praktijklokalen voor deze vakken zijn op de begane grond gesitueerd, met aangrenzend vakspecifieke docentenruimten. De verdiepingen bestaan uit theorielokalen en algemene docentenwerkruimten. Een collegezaal met dubbele hoogte en een vaste, oplopende tribunevloer ligt naast een representatieve vergaderruimte op de eerste verdieping, vlakbij de entree en de lift.

De bouwwerkzaamheden zullen in augustus 2016 starten en naar verwachting zal de school in juli 2017 gereed zijn.

Bekijk hier de impressie van de nieuwbouw en uitbreiding:

Het stond ons vrij om de ontwerpende partijen en overige adviseurs die betrokken waren bij het ontwikkelen van het ontwerp te benaderen en in te schakelen voor de verdere engineering van het ontwerp. Wij zijn trots dat wij met de architect Harald Mooij  en constructeur Adams een vervolg aan de samenwerking hebben kunnen geven.

Klik hier voor het nieuwsbericht “Start bouw Groenhorst Almere”
Klik hier voor het nieuwsbericht “Opdracht nieuwbouw en uitbreiding Groenhorst Almere”

Opdrachtgever: Aeres Groep
Gebruikers: Groenhorst Almere
Architect: Harald Mooij
Bouwmanagement en bouwkostenadvisering: Brink Management / Advies
Installatieadviseur: Nelissen installatieadviseurs (toetsend adviseur namens de opdrachtgever)
Installatieadviseur: Kamperman installatieadvies (uitvoerende adviseur namens WvD & WSi BV)
Constructeur: Adams Bouwadviesbureau