Impressie Slaadreef 1

In opdracht van Estinea zal in een periode van 2012 tot 2018 de locatie Slaadreef te Aalten gefaseerd worden herontwikkeld. Hierdoor wordt de locatie Slaadreef zorgbestendig gemaakt voor woonvormen en activiteiten passend bij de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de cliënten van Estinea en hun ouders. Hierbij zal ieder jaar een zorggebouw vervangen worden door nieuwbouw. Het gaat hierbij om 4 woongebouwen met elk 12 wooneenheden met bijbehorende gezamenlijke nevenfuncties.

Gezamenlijk met de consortiumpartners WSI Installatietechniek, Raaklein Architectuur en Installatie- en adviesbureau Enervisie, staat WAM&vanDuren garant voor het ontwerp, de uitvoering en de nazorg van dit aansprekende project. Door de nauwe samenwerking, het integrale ontwerp en uitwerking middels de BIM-systematiek en de bijna volledige prefabricage, zal een uiterst korte bouwtijd kunnen worden gerealiseerd.

Het traject van ontwerp, uitwerking en realisatie is via onze website te volgen.

Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Oplevering Slaadreef fase III te Aalten’
Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Slaadreef Aalten fase 3 casco gereed!’
Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Start bouw Slaadreef Aalten fase 3’
Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Eerste zorgwoning Slaadreef Aalten gereed’

Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Afbouw Slaadreef in volle gang!’
Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Eerste prefab badkamers en wanden geplaatst’
Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Start sloop woningen Slaadreef’
Klik hier voor het nieuwsbericht ‘Ondertekening herontwikkeling Slaadreef’

Project Herontwikkeling Slaadreef te Aalten
Opdrachtgever Estinea
Architect Raaklein Architectuur