01 Dagcentrum

De uitbreiding van de dagbehandeling in verpleeghuis Pronsweide aan de Morgenzonweg te Winterswijk. Voorheen was de afdeling Dagcentrum gehuisvest in de afdeling Somatiek. Verplaatsing was noodzakelijk omdat daar geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren. Daarom is er gekozen voor nieuwbouw op eigen terrein met een verbindingshal naar het verpleeghuis. Het dagcentrum is zeer flexibel indeelbaar en de infrastructuur rondom het dagcentrum is optimaal.

Project Dagcentrum Stichting Marga Klompé
Ontwerp De Jong Gortemaker Algra te Gouda
Oplevering 2e kwartaal 2002

01 Dagcentrum 02 Dagcentrum 03 Dagcentrum