1_Gemeentehuis_Zevenaar

Het college van de gemeente Zevenaar heeft 15 juli jl. voor de tweede keer bekendgemaakt dat WAM&VanDuren samen met WSI Installatietechniek de bouw en verbouw van het BAT gebouw tot gemeentehuis mag realiseren. Op basis van vooraf gestelde criteria selecteerde de gemeente acht partijen die in aanmerking kwamen voor deze gunningsfase. Bij de aanbesteding schreven uiteindelijk vier geselecteerde aannemers zich voor de opdracht in. Zorgvuldig zijn in de beoordeling voor de voorlopige gunning de punten kwaliteit, planning, plan van aanpak en prijs tegen elkaar afgezet. WAM&VanDuren is hierbij als beste uit de bus gekomen!

Het BAT-gebouw is ruim 4.000 m2 en zal gefaseerd aangepakt worden. Op installatiegebied zullen er bijzondere duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast zoals zonnepanelen en een warmte koude opslag. Zodoende zal de gemeente Zevenaar volledig in haar eigen energiebehoefte kunnen voorzien.

De voorbereidingswerkzaamheden zullen direct na de definitieve gunning worden opgestart.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van de gemeente Zevenaar.

Lees hier het artikel in De GelderlanderĀ ‘Verbouwing BAT-kantoor opnieuw voor Wam’

Klik hier voor meer informatie over dit project